สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ค. 60 รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

      มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2561
 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

          - 75 สาขา  1,790 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่