สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชี้แจงประเด็นรหัสผ่านระบบ GIS

   เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้นำรหัสผ่านของนักเรียนที่ใช้งานระบบ GIS มาโพสลง Social และแจ้งว่าให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ AdmissionPremium เปลี่ยนรหัสผ่าน ทางเว็บไซต์ของชี้แจงรายละเอียดดังนี้

   ระบบ GIS เป็นระบบช่วยเหลืองานแนะแนวของโรงเรียน ซึ่งเดิมไม่สามารถนำข้อมูลใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นกระดาษทั้งหมด ค้นหาไม่ได้ คัดกรองไม่ได้ เปลี่ยนมาเป็นระบบ IT ที่สามารถค้นหา คัดกรอง ค้นหาตัวเองให้นักเรียนได้ วิเคราะห์นักเรียนได้ ดูที่มา http://www.admissionpremium.com/content/3011         

   AdmissionPremium คุณครูแนะแนวหลายๆโรงเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเหลือและแนะแนวนักเรียน จึงได้ร่วมมือกันทำเอง ออกงบกันเอง โดยไม่มีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน เราทำกันเองด้วยใจหวังแค่ว่าเราจะช่วยเหลือนักเรียนของเรา ได้อย่างรวดเร็ว ถูกทาง และอยากให้โรงเรียนอื่นๆได้ใช้งานด้วย ปัจจุบันมีโรงเรียนใช้งานกว่า 300 โรงเรียน มีนักเรียนใช้งานกว่า 50,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   การใช้งานครูต้องสมัครมาใช้งานเอง โดยเราให้รหัสโรงเรียนละ 1 รหัส จากนั้นโรงเรียนก็สามารถเพิ่มครูประจำชั้นและครูแนะแนวต่อเองได้อีก การนำเข้านักเรียนเข้าสู่ระบบใช้วิธีการให้ครูนำ Excel มา Import เข้าสู่ระบบ เพราะจากการประชุมร่วมกับคุณครู ครูสะดวกวิธีนี้มากที่สุด เมื่อนำเข้าข้อมูลแล้ว ระบบก็จะสร้างรหัสผ่านให้นักเรียน เพื่อเอาไป Login เข้าสู่ระบบเพื่อเข้ามาใช้งานโปรแกรม ซึ่งการส่งรหัสผ่านให้มีทั้งการส่งทางอีเมล์ของนักเรียนเอง และการ Print ออกมา ตัดเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆเพื่อแจกให้นักเรียน เพราะว่ามีหลายโรงเรียนแจ้งว่านักเรียนไม่มีอีเมล์ นี่คือเรื่องจริง นักเรียนไทยจำนวนมากไม่มีอีเมล์และไม่มีโทรศัพท์มือถือ เราจึงจำเป็นต้องมีวิธีนี้ และเกิดเป็นประเด็นดังกล่าว

   เมื่อนักเรียนได้รหัสผ่านแล้วก็จะนำไปใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากนั้นคุณครูก็จะนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์นักเรียนแต่ละคน เพื่อช่วยในการแนะแนวทางในการเรียนต่อได้อย่างถูกต้องต่อไปครับ 

ประเด็นที่ 1 รหัสผ่าน GIS กับ รหัสผ่าน AdmissionPremium คนละระบบกัน

   รหัสผ่าน GIS สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ GIS เท่านั้น เพื่อให้นักเรียนเข้าไปงานโปรแกรมแนะแนวต่างๆ ไม่ใช่รหัสผ่านของสมาชิกเว็บไซต์ AdmissionPremium ดังนั้นการที่มีผู้บอกว่า "รีบเปลี่ยนรหัสผ่านสมาชิกเว็บไซต์ AdmissionPremium เพราะทุกคนมีรหัสคุณแล้วนั้น" ย่อมไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมสำหรับเรา ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้สมาชิกคนอื่นๆตื่นตกใจ และเกิดความไม่มั่นใจในการใช้เว็บไซต์ มีผู้ติดต่อมาทาง Inbox จำนวนมาก ทั้งๆที่ผู้ที่โพสบอกว่า "ทุกคนมีรหัสผ่านของคุณแล้ว" คือคนที่โพสรหัสผ่านของคนอื่นลงนั่นเอง โดยนำรหัสผ่านของเพื่อนๆมาโพสให้ทุกคนรับทราบเอง  ซึ่งทีมงานทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เพราะเราทำ บริการทุกอย่าง เราให้นักเรียนใช้ฟรีทั้งหมด เราไปบรรยายให้โรงเรียนฟรี เราจัดกิจกรรมให้นักเรียนฟรี เราสร้างโปรแกรมให้ครู ผปค และนักเรียนใช้ฟรี ทุกๆปีจะมีนักเรียนมาปรึกษาเราในการเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า 50000 คนต่อปี แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น พวกเราจึงรู้สึกเสียใจมาก แต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาและปิดช่องโหว่ต่างๆตามที่ได้รับการ Comment ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อเราจะได้นำไปพัฒนาต่อไป

 

ประเด็นที่ 2 รหัสผ่านหลุดมาได้อย่างไร

   การสร้างรหัสผ่านของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ GIS นั้น เราเขียนโปรแกรมให้ระบบสร้างรหัสผ่านอัตโนมัติเป็นตัวเลข ทำไมต้องเป็นตัวเลข ทำไมไม่ทำรหัสให้ยากๆ Gd_s6587ewr!324#@$%# แบบนี้ เราเคยทำแบบนี้แล้วแต่มันยากเกินไปสำหรับนักเรียนบางส่วนซึ่งมีมาก (นักเรียน ตจว. บางคนต้องมาใช้ห้องคอมที่โรงเรียน เพราะบ้านไม่มีคอม และต่อคิวกันทั้งวันกว่าจะได้กรอกข้อมูล) มีครูจำนวนมากแจ้งมาว่านักเรียนกรอกรหัสผ่านถูกแล้วแต่เข้าไม่ได้ ซึ่งเราก็ตรวจสอบให้ พบว่านักเรียนกรอกผิดเอง แต่เราไม่สามารถตอบแบบนี้ได้ทุกวัน ทุกเวลา เราจึงลดความยากลงเหลือแค่ ตัวเลขเท่านั้น

   จากนั้นครูก็ต้องเลือกว่าจะส่งอีเมล์รหัสผ่านให้นักเรียน หรือจะพิมพ์ออกมาแล้วแจกให้นักเรียน ซึ่งเกือบ 99% ให้วิธีพิมพ์และตัดเป็นคนๆเพื่อแจกให้กับนักเรียน เพราะว่าครูไม่มีเวลาที่จะติดตามอีเมล์นักเรียนทุกคนได้ และบางคนก็ไม่มีอีเมล์

   ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คุณครูไม่ปรินส์ออกมาแล้วตัดแจกนักเรียน แต่ใช้การส่งให้หัวหน้าห้อง แล้วหัวหน้าห้องปรินส์ออกมาแจกให้เพื่อนๆ แต่หัวหน้าห้องดันส่งไฟล์เขากลุ่มไลน์ของห้องโดยตรง ทำให้ทุกคนเห็นรหัสผ่านของเพื่อนๆด้วย ซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อเกิดเรื่องเราก็แจ้งปัญหากับคุณครูผู้ดูแลระบบที่โรงเรียนนั้น คุณครูโรงเรียนดังกล่าวได้ขอโทษกับทางเว็บไซต์แล้ว จะรีบติดต่อนักเรียนให้ลบโพสดังกล่าว และจะทำจดหมายขอโทษมายังเว็บไซต์ AdmissionPremium อีกครั้ง

   เราอาจจะไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากเท่าผู้ที่โพส หรือเท่าทุกท่านที่วิจารณ์มา เรารู้แค่ว่าโปรแกรมเหล่านี้มีประโยชน์ และเราอยากทำให้ครู ผปค และนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนจริงๆ

   ทุกปีเราจะพบนักเรียนเทพคอมจำนวนมาก ขอเอ๋ยชื่อโรงเรียน เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หรือ เครือเตรียมอุดมฯ ทั้งหลาย และอื่นๆหลายโรงเรียน  ซึ่งเขาเหล่านี้เลือกใช้วิธี Capture และส่ง Error มายัง Inbox ของเรา หรือทางช่องแจ้งปัญหาของเราที่ติดไว้ทุกจุดในเว็บไซต์ เพื่อให้เราได้แก้ไข ซึ่งทุกครั้งเราจะรีบแก้ไขและขอบคุณพวกเขาเหล่านั้น เรารักพวกคุณ ซึ่งมันดีกว่าที่เราจะเอาไปโพสเพื่อบอกคนอื่นว่าฉันเก่ง ฉันเทพ แทนที่เราจะส่งให้เขาเพื่อให้เขาแก้ไข เพราะเราก็ใช้ของเขาอยู่ แค่นี้สังคมเราจะน่าอยู่มากขึ้น

   

ประเด็นที่ 3 การลืมรหัสผ่าน

   การลืมรหัสผ่านของเว็บไซต์เราใช้วิธีส่งรหัสผ่านไปทางอีเมล์ ซึ่งหลายท่านมองว่าไม่ปลอดภัยที่จะแสดงรหัสผ่าน ตอนนี้เราได้แก้ไขให้เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านแล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณที่แจ้งเราขอบพระคุณสำหรับทุกคำติชม
 

ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) และทีมงาน AdmissionPremium

AdmissionPremium.com