สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มศว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolioมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

และจะมีการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกครั้ง ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หากปรากฏผลไม่ตรงกับ PDF สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบซ้ำได้ 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไฟล์แนบ