สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 Portfolio
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 การรับโดย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ประกาศผล
• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะคณะที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18-19 พ.ย.60)
• วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะคณะที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25-26 พ.ย.60)

ตรวจสอบผลทางเว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th ตั้งแต่เวลา 11.00 น.