สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ในระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio น้องๆ สามมาตรวจสอบรายชื่อได้ที่
หากน้องๆ คนไหนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  ปีการศึกษา 2561  (TCAS) รอบที่ 1 (การรับด้วย  Portfolio) และได้เข้าไปทำการยีนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากต้องการสละสิทธิ์จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอสละสิทธิ์ที่คณะหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณากรณียื่นคำร้องสละสิทธิ์หลังจากระยะเวลาที่กำหนด