สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มจพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 1 โครงการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2561
 
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) น้องๆ ต้องอ่านรายละเอียดตามระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าสอบให้ละเอียดและเตรียมตัวให้พร้อมสอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด


 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์