สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน @ลพบุรี Admission Planning

Workshop Admission Planning 
ให้กับคณะครูแนะแนวจากลพบุรี สิงบุรี อ่างทอง ชัยนาท ณ รร.พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage