สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิเคราะห์คะแนนสอบให้เหนือกว่าใคร ด้วย Super Reportหลังจากเราพาน้องๆ ไปดูวิธีการใช้งานใบรายงานคะแนนผลการสอบทั่วๆ ไปกันมาแล้ว พาไปดูมาแล้วว่าคะแนนแต่ละอย่างได้มาจากไหน มีที่ไปที่มาอย่างไร และสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง จากบทความ “สร้างความเข้าใจใหม่ ดูคะแนนในใบประกาศผลให้เป็น” วันนี้เราจะพาไปดูกันต่อว่าการมี Super Report จากการสอบ PRETCAS จะทำให้เหนือกว่าใครได้อย่างไร

 
สิ่งที่น้องๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับใบรายงานผลคะแนนสอบ เช่น คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำได้ในวิชานั้นๆ คะแนนมาตรฐาน (S.D.) หรือคะแนนเฉลี่ยที่จำแนกตามรูปแบบต่างๆ เรายังคงไว้ให้น้องๆ ได้ดูกันเป็นอันดับแรก เป็นพื้นฐานของใบรายงานผลประกาศคะแนนที่ต้องมี ความดีงามของ Super Report อยู่ที่หน้าถัดไป ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลการทำข้อสอบของน้องๆ ออกมาให้เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง

 

 

วิเคราะห์ข้อสอบแบบละเอียด


Super Report มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้น้องๆ อย่างละเอียด ระบุเรื่องที่ออกสอบในแต่ละรหัสวิชา จำนวนข้อในแต่ละเรื่องที่ออกสอบในวิชานั้นๆ
 
บอกเรื่องที่น้องๆ ทำได้ และยังทำไม่ได้ จากการทำข้อสอบ Super Report จะแยกให้น้องๆ ได้เห็นว่าในแต่ละเรื่องของวิชานั้นๆ น้องสามารถทำได้กี่ข้อ ได้คะแนนในเรื่องนั้นไปเท่าไหร่ และคะแนนที่ทำได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องนั้น
 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลลัพธ์แยกเป็นระดับตามเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ซึ่งแสดงออกมาในสีของธงที่ต่างกัน ตั้งแต่ธงสีฟ้าที่แสดงว่าน้องๆ ทำคะแนนในเรื่องนั้นอยู่ในระดับดีมาก ไปจนถึงธงสีแดงที่หมายถึงน้องๆ ต้องเตรียมตัวกับการทำข้อสอบเรื่องนั้นให้มากกว่าเดิม
 

 

ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนในแต่ละวิชา

Super Report นอกจากจะวิเคราะห์การทำคะแนนในเรื่องต่างๆ ให้น้องแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือการระบุจุดแข็ง จุดอ่อนให้น้องสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ด้วย
 
ในส่วนของจุดแข็งนั้นเป็นส่วนที่น้องๆ สามารถทำข้อสอบ หรือทำคะแนนในเรื่องนั้นๆ ได้ดีอยู่แล้ว ให้รักษาส่วนนั้นไว้หมั่นทบทวนไม่ให้ลืม เพราะจะเป็นส่วนที่ช่วยให้น้องๆ ได้คะแนนจากการสอบจริงแน่นอน
 
จุดอ่อนที่เราวิเคราะห์มาให้น้องๆ นี่ Super Report ไม่ได้บอกแค่ว่าส่วนไหนที่น้องยังทำคะแนนไม่ได้ หรือทำได้น้อย แต่มาพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการวางแผนทำคะแนนเพิ่มจากส่วนที่น้องๆ พลาดไปด้วย หากน้องๆ ยังไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ ส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้น้องๆ สามารถวางแนวทางการอ่านหนังสือ การฝึกทำข้อสอบต่อไป
 


หลังจากน้องๆ ได้รู้จัก Super Report แล้ว ได้รู้แล้วว่ามันมีส่วนประกอบสำคัญๆ อะไรบ้าง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร ก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปเฉลยข้อสอบกันด้วย ในเมื่อเรารู้จุดแข็งจุดอ่อน สิ่งที่เราทำได้ทำไม่ได้แล้ว เฉลยข้อสอบนี่เองจะเป็นตัวอุดรอยรั่ว และทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์