สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบ GAT (สอบมีนาคม 54) พร้อมเฉลยแจกฟรี ข้อสอบ GAT ทั้งเชื่อมโยง และภาษาอังกฤษ สอบมีนาคม 2554 พร้อมเฉลย ทุกข้อ สำหรับน้องๆ ใช้ฝึกทำก่อนการสอบ GAT/PAT จริงจะมาถึงในวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 

ดาวน์โหลดข้อสอบ GAT เชื่อมโยง >> ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเฉลย >> ไฟล์แนบ