สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2561สถิติ TCAS รอบที่ 1 จำนวนเปิดรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ และจำนวนผู้สละสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561  ประกาศอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีสรุปตัวเลขดังนี้
สถิติร้อยละ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

สถิติรวม TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


สถิติ TCAS รอบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในสมาชิก ทปอ.
(เข้าร่วมจำนวน 27 แห่ง)


สถิติ TCAS รอบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(เข้าร่วมจำนวน 37 แห่ง)
 

สถิติ TCAS รอบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(เข้าร่วมจำนวน 9 แห่ง)
 

สถิติ TCAS รอบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดอื่นๆ
(เข้าร่วมจำนวน 2 แห่ง)
ขอบคุณข้อมูลจาก ทปอ.