สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 7 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561


1.TCAS รอบที่ 2 สาขาวิชาในกลุ่ม A (โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 1065 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


2.TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


3.TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 80 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


4.TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 170 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


5.TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 66 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


6.TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


7.TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่