สอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561สอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 5 เมษายน 2561 โดย สทศ. จะเปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.thตารางสอบ GAT/PAT 61

ข้อมูลจาก : สทศ.