สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561วันนี้มีประกาศผล วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับที่ 1 ประเทศ วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ มธ. (รอบสอบตรง TCAS รอบ3) ปีการศึกษา 2561 

วิชาถนัดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มธ. 48.667 คะแนน เต็ม 70 คะแนน
(ไม่นับรวมคะแนน GAT)

น้องคิว : คเณศ แย้มขยาย
โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สาขาปิ่นเกล้า 
ลงคอร์สสอบตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคอร์ส SEAS ทุกคอร์ส และลงเรียนกับ ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

#Dek62 #Dek63 พบกับบทสัมภาษณ์ความสำเร็จของพี่ ๆ ได้ เร็ว ๆ นี้