สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Clearing House รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดระบบ Clearing House รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ให้น้องเข้าไปใช้งานเพื่อยืนยัน หรือสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น. ที่จะปิดระบบ โดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องใช้เลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และรหัสผ่านดูได้จาก เว็บไซต์การรับสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

 
คู่มือเครีย​คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ จะยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ TCAS 61