สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือเคลียริ่งเฮาส์ จะยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ TCAS 61เคลียริ่งเฮาส์ คือระบบที่ใช้ยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือระบบที่จะช่วยทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการตัดสิทธิ์สำหรับคนที่สอบติดระบบรับตรงได้หลายมหาวิทยาลัยแล้วสละสิทธ์อีกด้วย


1. ในการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์นั้น น้องๆ จะได้รับรหัสผ่านในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์จากสาขา/มหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้
 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก หน้าจอแสดงผลของน้องๆ จะขึ้นว่า “ขณะนี้ ท่านยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์” และไม่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์ แถมน้องๆ จะเห็นรายชื่อของตัวเองที่ผ่านการพิจารณาในทุกสาขาวิชาพร้อมกัน3. ถ้าน้องๆ ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการพิจารณา ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” ในสาขาวิชาที่ต้องการ แต่ถ้าน้องๆ ไม่ต้องการเข้าศึกษาในวิชาที่ผ่านการพิจารณา ให้กดปุ่ม “สละสิทธิ์”
- ในกรณีที่น้องๆ สอบติดมากกว่า 1 สาขาวิชา น้องๆ จะสามารถเลือกยืนยันสิทธ์ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- น้องๆ จะสามารถเลือก/เปลี่ยนสาขาวิชาได้แค่ 3 ครั้งเท่านั้น!! ถ้าครบ 3 ครั้ง น้องๆ จะแก้ไขไม่ได้แล้ว ยกเว้นจะเปลี่ยนเป็นสละสิทธิ์ทั้งหมด


4. เมื่อน้องๆ กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” ในสาขาวิชาที่ต้องการแล้ว หน้าจอจะขึ้นให้น้องๆ ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง ถ้ามั่นใจแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา” ได้เลย และถือว่าดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 5. ถ้าน้องๆ กดปุ่ม “สละสิทธิ์” แล้ว หน้าจอจะขึ้นให้น้องๆ ตรวจสอบการสละสิทธิ์อีกครั้ง ถ้ามั่นใจแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันการสละสิทธิ์” ได้เลย


6. ถ้าน้องๆ อยากตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง หน้าจอจะขึ้นตามภาพด้านล่างนี้7. ถ้าน้องๆ สละสิทธิ์ทั้งหมด หน้าจอจะขึ้นตามภาพด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดคู่มือจาก ทปอ. ไฟล์แนบ