สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตามติดข่าวสาร TCAS รอบที่ 3 

ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3/1 และ 3/2
 


========================
 

สรุปข้อมูล TCAS รอบที่ 3 CH 3/1 


สรุปข้อมูล TCAS 3/1 
- จำนวนผู้สมัครในรอบที่ 3/1 106,495 คน
- จำนวนที่นั่ง 100,334 ที่นั่ง
- จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยส่งให้ CH 124,517 ที่นั่ง (รวมที่นั่งสำรองการกันที่)
- จำนวนนักเรียนที่ได้อย่างน้อย 1 ที่นั่ง 69,968 คน

***มีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 51,626 คน


========================


30/5/2561
ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3
เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 

จากข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ส่งผลให้มีที่นั่งว่างลง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์กับนักเรียน จึงให้มีการเพิ่มการ Clearing House ใน TCAS รอบที่ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2 โดยยังสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
 

>> ตัวอย่างการ Clearing House 2 ครั้ง แบบเข้าใจง่าย <<

การสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ติดในรอบ CH3/1 น้องๆ จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบ CH3/2 แต่จะได้สิทธิ์เลือกสาขาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจำนวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น


ดาวน์โหลดประกาศ >> ไฟล์แนบ

 

========================


24/5/2561
ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3
เรื่อง กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรับการตรวจร่างกาย ของ กสพท


วันที่ 26 พ.ค. 61 สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์เลือก กสพท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ตรวจสอบได้จาก http://www9.si.mahidol.ac.th/


การเข้าระบบต้องใช้ 
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
*ที่ลงทะเบียนไว้

**หากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในสถาบันที่เลือกไว้และต้องการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับสถาบันนั้น ขอให้เข้าไปตรวจสอบกำหนดการรายงายตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ได้ที่ website ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากบางสถาบันเริ่มรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61
และต้องนำเอกสารที่ยืนยันสิทธิ์ไปด้วย


สอบถามเพิ่มเติม 02-4196446, 02-4196463 
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ดาวน์โหลด ประกาศ กสพท ฉบับที่ 8 >> ไฟล์แนบ


========================


17/5/2561
ประกาศจาก ทปอ.
ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกำหนดการใหม่ของ TCAS รอบที่ 3

ทปอ. ออกประกาศ แนวทางปฏิบัติสำหรับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกำหนดการใหม่ของ TCAS รอบที่ 3 น้องๆ ที่ติดธุรให้ดำเนินการตามนี้เลยนะคะ 

“ จากการประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ส่งผลกระทบให้นักเรียนจำนวนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางที่มีการจองล่วงหน้าไปแล้ว
เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวทางสมาคม ทปอ. จึงประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ ” 
1. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาดังกล่าว(ฉบับที่ 2/2561) ให้แจ้งเรื่องมายังสมาคม ทปอ. พร้อมรายชื่อ ที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์(นักเรียนและผู้ปกครอง) เอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็น เอกสารยืนยันการเดินทาง และอื่นๆ เพื่อประสานไปยังมหาวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนได้รับการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย. 2561 โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ยื่นเรื่องกับทางสมาคม ทปอ. ไว้ที่หน้า website : http://tcas.cupt.net ภายในวันที่ 19 พ.ค. 61 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนที่เลือกในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ให้ติดตามประกาศกำหนดการของ กสพท
3. นักเรียนทั่วไปให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาของปฏิทินการขยายเวลาในประกาศฉบับที่ 2/2561

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและได้ยื่นเรื่องกับทางสมคม ทปอ. 
- นักเรียนามารถตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัคร ในวันที่ 29 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. และเข้ามายืนยันสิทธิ์ Clearing house ให้เสร็จระหว่างวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 เวลา 23.59 น.
- พิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์นำมานังมหาวิทยาลัยที่น้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 4 - 5 มิ.ย. 61 บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เพีย'วันเดียว ติดตามประกาสในหน้า website ของมหาวิทยาลัยและสมาคม ทปอ.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัยอุดมศึกษาภายในวันที่ 14 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลดประกาศ : ไฟล์แนบ

========================15/5/2561
อัปเดต
ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

เรื่อง อัปเดตระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

การแก้ไขข้อมูล
- ข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้มี ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน
- ข้อมูลส่วนอื่นแก้ไขได้ตามปกติ
- ส่วนน้องที่ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุลที่ไม่ถูกต้องให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนและเขียนความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลมาที่ tcas@cupt.net

ระบบ Upload File
- จะเปิดอีกครั้งวันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา : 10.00 AM

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 61
======================================


12/5/2561
ทปอ. ประกาศ
ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 ครั้งที่ 2

เรื่องการขยายเวลารับสมัคร และการชำระเงิน

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สมัครจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปอีกครั้งถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 และปรับรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้


ดาวน์โหลดประกาศ : ไฟล์แนบ

================================


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
กำหนดให้ผู้สมัครใน คณะ/สาขาวิชาดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย 
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หัลกสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)
2. คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณทิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
(โครงการพิเศษ)
3. คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)
4. คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
5. คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา (โครงการพิเศษ) 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

เอกสารที่ต้องส่ง >> ไฟล์แนบ
*** รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่ง ของแต่ละคณะสาขาวิชา ให้ดูในเอกสารที่แนบมา
================================

10/5/2561
เรื่องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร TCAS รอบที่ 3

วันที่ 10 พ.ค.2561 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ระบบจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลในส่วนของการลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลผิดพลาด

ข้อมูลจาก : เพจ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ.
================================


ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เรื่องการสอบถามเกี่ยวกับระบบการสมัคร TCAS

สามารถสอบถามได้ช่องทาง ดังนี้ 

โทรศัพท์ 0-2354-5150, 0-2354-5151, 0-2354-5152 
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หากนอกเหนือจากเวลาทำการ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง เพจ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อความในลำดับถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

***เฉพาะช่วงระยะเวลาการรับสมัครเท่านั้น นอกเหนือจากนี้เป็นวันทำการปกติ