สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมลิงก์ประกาศผล TCAS รอบที่ 3 ทุกสถาบัน
เนื่องจาก TCAS รอบที่ 3 แต่ละมหาวิทยาลัยประกาศผลคนละวันกัน แถมยังปรกาศผลคนละเว็บกันอีก เพื่อให้น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 เราเลยรวมเอาลิงก์ประกาศผลมาให้น้องๆ ที่นี่แล้ว เพื่อความสดวกสบายที่สุด หากสถาบันใดไม่ประกาศ น้องๆ ก็รอลุ้นจาก ทปอ. ได้ในวันเคลียริงเฮาส์ได้เลย

***น้องๆ ที่ติดแล้วจะต้องทำการเคลียริงเฮาส์ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 1-3 มิ.ย.

และตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ได้ที่ >> คลิก
 
===================

กสพท

วันสอบสัมภาษณ์ : การสัมภาษณ์ของ กสพท ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน เริ่ม 1 มิถุนายน
ลิงก์ประกาศผล : www9.si.mahidol.ac.th


 
===================

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : www.admission.mfu.ac.th


 
===================

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : www.admissions.chula.ac.th
 
===================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : admission.kmutt.ac.th

 
===================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : sutgateway.sut.ac.th
 
===================

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : www.admission.nu.ac.th

 
===================

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันสอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ลิงก์ประกาศผล : www.admissions.mju.ac.th
 
===================

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : entry.wu.ac.th


 
===================

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : ku-admission.appspot.com
 
===================

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันสอบสัมภาษณ์ : 9 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล :  web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=993 
 
===================

มหาวิทยาลัยมหิดล
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 8, 10 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : admission.mahidol.ac.th/admission61/index.html 
 
===================

มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
วันสอบสัมภาษณ์ : 10 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : admission.su.ac.th
 
===================

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

===================

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.

===================

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 
 
===================

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : academic.dusit.ac.th/academic/ApplicationTcas.sdu?mode=init 
 
===================

มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ลิงก์ประกาศผล : tsu.ac.th 
 
===================

มหาวิทยาลัมหาสารคาม
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : acad.msu.ac.th 
 
===================

มหาวิทยาลัยบูรพา
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : e-admission.buu.ac.th 
 
===================

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : admissions.kku.ac.th
 
===================

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 10 - 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : reg.kmitl.ac.th
 
===================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
===================

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย.
ลิงก์ประกาศผล : reg.ssru.ac.th 
 
===================

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

ลิงก์ประกาศผล : entrance.nrru.ac.th/entrance/