สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มธ. และ มข. ประกาศรายชื่อเพิ่มแล้ว ไม่ต้องรอรอบ CH3/2
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการรับเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 ที่น้องๆ ต่างได้รับผลกระทบกันจำนวนมาก ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อเพิ่มเติมแล้ว โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบ CH3/2 (รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลียริงเฮาส์สองรอบ CH3/1, CH3/2 : คลิก)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพจสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. เผยแพร่โพสที่ระบุว่า "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (เพิ่มเติม)" ในรายละเอียดของประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุด้วยว่าหากน้องๆ มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 (รอบ CH3/1) 

ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิก
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการเปิดเผยมาจาก Facebook ส่วนตัวของผู้ช่วยศาสตรจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เด่นพงษ์ สุดภักดี) ระบุว่า "มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คาดการณ์เรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า จึงได้ขยายจำนวนรับของแต่ละสาขาวิชาในรอบนี้ไว้ล่วงหน้า ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยากเรียนจะได้เรียนโดยไม่ต้องรอรอบที่ 3/2 และคาดว่ารอบ 3 น่าจะเป็นรอบที่คนเก่งส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกแล้วโดยไม่รอรอบ 4 ดังนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบนี้จะเห็นการประกาศรับในจำนวนที่เพิ่มจากจำนวนที่ประกาศเดิม ทุกคนเป็นตัวจริงนะครับ ไม่ใช่สำรอง"

ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิก 
 
นั้นมหายถึงเบื้องต้น ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เพิ่มจำนวนรับในรอบ CH3/1 ส่วนเรื่องที่จะสามารถรับเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 หรือไม่นั้น ต้องรอติดตามผลการเคลียริงเฮาส์ในัวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 นี้ก่อน