สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ทปอ. เปิดตัวคู่มือ TCAS62 พร้อม Kick-off ระบบการคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ทปอ. เปิดตัวคู่มือ TCAS62 พร้อม Kick-off ระบบการคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งเป้าครูแนะแนวสื่อสารไปยังนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่เกิดความสับสน
 
 
     กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2561- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดตัวคู่มือ TCAS62 ประกาศความพร้อมการคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเดินหน้าชี้แจงระบบการรับสมัคร สร้างความเข้าใจแก่ครูแนะแนวที่สนใจ ตั้งเป้าให้สามารถถ่ายทอดความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่ให้เกิดความสับสน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีครูแนะแนวในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

     ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS62) ที่กำลังจะเข้าสู่รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น  ทปอ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทั่วประเทศ โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับนักเรียนภายในโรงเรียนคือครูแนะแนว ทปอ.จึงได้เปิดตัวคู่มือ TCAS62 พร้อมกับการชี้แจงระบบการคัดเลือกอย่างละเอียดแก่ครูแนะแนวที่สนใจ โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความรู้หลักสูตรต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปถ่ายทอดต่อยังนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ


     “การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการคัดเลือก TCAS62 แก่ครูแนะแนวในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำข้อมูลดังกล่าว ไปถ่ายทอดสู่นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดยทปอ.เล็งเห็นว่าครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีบทบาทใกล้ชิดกับนักเรียนในโรงเรียน มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการสมัคร อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ TCAS62 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ TCAS62 มีความพร้อมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการรับสมัคร ยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ที่มีความชัดเจน การพัฒนาระบบไอทีขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ทปอ.เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาซ้ำรอย TCAS61 อย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าว


     สำหรับรายละเอียดของคู่มือ TCAS62 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีความสำคัญกับผู้สมัคร ได้แก่ นิยามคำศัพท์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับ TCAS กำหนดการ การอธิบายความหมายของ TCAS ทั้ง 5 รอบ ข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิ์  ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน ครูแนะแนว และสถาบันอุดมศึกษา โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


     ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายจะมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรู้ลึกรู้จริง “ครูแนะแนว 4.0” เพื่อพัฒนาบทบาทของครูแนะแนวยุคใหม่อย่างมืออาชีพ ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความสามารถที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา