สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ภารกิจ จุดไฟให้ครู ก้าวสู่ School 4.0 กับการ อบรม GIS ระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0

ภารกิจ "จุดไฟให้ครู ก้าวสู่ School 4.0"
.
+GIS ระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0
+TCAS Planning วางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
+เจาะกลยุทธ์สอบติดรอบ TCAS Portfolio 
.
ติดต่อเชิญทีมวิทยากรอบรมได้ที่
อ.พราว 061-8914922
อ.บิว 087-3614225
.
แล้วเจอกันนะครับคุณครู #รักคุณครูแนะแนว
โดยทีมอาจารย์จาก AdmissionPremium.com