สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดรอบ Portfolio ที่ไม่ต้องใช้ Port ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง!

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังสนใจจะยื่นสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใน รอบที่ 1 ระบบ Portfolio ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศรายละเอียดสำคัญในการรับรอบนี้ไว้ว่า


#งดรับ Portfolio แบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่ม ทุกรูปแบบ 
รอบ PORTFOLIO ของปีนี้ ทางเพจเฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่า งดรับ Portfolio แบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่ม ทุกรูปแบบ เช่น เข้าเล่ม อัดสันกาว ใส่ส้นรูด ในกระดูกงูหรือแบบไหนก็ตาม 

#ยื่นเอกสารแนะนำตัวเอง 5-10 หน้า + เรียงความเขียนด้วยลายมือตัวเอง 
น้องๆ จะต้องยื่นเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) จำนวน 5-10 หน้า โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดหัวข้อและแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ดาวน์โหลดไปดำเนินการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับรอบพอร์ตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีที่แล้ว ที่บางสาขามีการกำหนดหัวข้อให้น้องๆ เขียนเรียงความแนบมาด้วย ตัวอย่างเช่น 

สาขา.................................เรียงความหัวข้อ 
สาขาจีนศึกษา ....................การวางแผนการเรียนในสาขาวิชาจีนศึกษา
สาขาการบัญชี....................Why I am passionate about the accounting profession
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์....................Software Engineering ในทัศนคติของข้าพเจ้า
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร....................ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ....................การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ....................ปัญหาและการจัดการด้านอาชีวอนามัยในศตวรรษที่ 21 
 

สุดท้าย ขอกระซิบบอกน้องๆ ไว้เลยว่า ใครอยากเข้าสาขาไหนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากเตรียมเกียรติบัตรผลงานเจ๋งๆ แล้ว ก็อย่าลืมเตรียมฝึกฝีมือการเขียนเรียงความรอไว้ได้เลย!


กำหนดการรับสมัคร  TCAS 62  รอบที่ 1 ระบบ Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561  
ดูรายละเอียดแต่ละรอบเพิ่มเติมได้ที่ : กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562
 
สามารถติดตามดูกำหนดการรับสมัครแต่ละโครงการได้ที่ : admission.mfu.ac.th  /   Admission@MFU