สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ม.6 สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET ม.6 สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) , นาฏศิลป์, อาชีวศึกษา (ปวช. 3) , การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home School เป็นต้น
 
เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่ 1 พ.ย. เวลา 9.00 น. - 15 พ.ย. เวลา 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 

สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. (คลิก)
*** สำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ไม่ต้องสมัครสอบ เนื่องจากโรงเรียนที่น้องๆ ศึกษาอยู่ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว


 

- ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 #dek62
- รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( #dek62)