สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สมัครลงทะเบียน TCAS62


 

-------------------------------
สมัครลงทะเบียน TCAS62
-------------------------------
จากที่มหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 น้องๆ ที่ได้ศึกษารายละเอียดมาบ้างแล้ว คงเห็นกันแล้วว่า ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ TCAS 62 กันด้วย เช่นในหน้าเว็บไซต์รับสมัครของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ในกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล และ ขั้นตอนรับสมัครของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
 
น้องๆ #dek62 คงสงสัยกันว่า การลงทะเบียนนี้สำคัญอย่างไร แล้วต้องลงทะเบียนที่ไหน และถ้าไม่ได้ลงทะเบียนจะมีผลอย่างไรกับการสมัคร TCAS 62 เราได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาให้น้องๆ ที่นี่แล้ว
 ทำไมต้องลงทะเบียน?

 • ลงทะเบียนเพื่อรับ รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน สำหรับดำเนินการต่างๆ ในระบบ TCAS
 • ใช้ รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ในการยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์ TCAS62
 • ใช้ รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ในการในการ สมัคร TCAS รอบที่ 3 – 4
 


ต้องใช้อะไรบ้างในการลงทะเบียน?

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • E-Mail
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลโรงเรียน
*** หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่ตรงกับของตนเอง ให้รีบแจ้งกับทางโรงเรียนทราบ เพื่อดำเนินการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้องกับ ทปอ. ต่อไป  
ระบบลงทะเบียน สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

 • Username
          - ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • Password
          - กำหนดให้มีความยาวย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
          - องค์ประกอบของ Password ต้องมี 4 อย่าง คือ 
          1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
          2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก อย่างน้อย 1 ตัว 
          3. ตัวเลขอารบิก (0-9) อย่างน้อย 1 ตัว 
          4. เครื่องหมายต่างๆ อย่างน้อย 1 ตัวใครบ้างต้องลงทะเบียน?

 • น้องๆ ทุกคนที่จะสมัคร TCAS62 ต้องลงทะเบียน
 ที่ไหน เมื่อไหร่?

 • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 
พลาดการลงทะเบียนนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น?

 • จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน เพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์
 • ไม่มี รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ในการยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์ TCAS62----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ขั้นตอนการสมัครทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  แถลงข่าว ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 (TCAS62) ผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ Mytcas.com โดยมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเว็บไซต์  มีการเพิ่มฟังชั้นที่ช่วยใช้วิเคราะห์ความเหมาะสมในการเลือกเรียนคณะต่างๆ   ที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อการรองรับการใช้งาน และการลงทะเบียนในระบบ TCAS62 จะเป็นยังไง มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องทำ มาเช็คกัน!!
สมัคร
1.เข้าเว็บไซต์ Mytcas.com แล้วกดเมนู สมัครลงทะเบียน TCAS62 หรือเข้าไปที่ student.Mytcas.com
 
2.กรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนด เสร็จแล้วกดบึนข้อมูล
* สีแดงหมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องมี


 
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กรณีข้อมูลถูกต้อง กดยืนยันข้อมูล  กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง กดแก้ไขข้อมูล


 
4. จะได้รับรหัส OTP   ตามที่อยู่ E-mail ที่กรอกข้อมูล 
 

 
5. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันข้อมูล
 
 
6. ตรวจสอบอีเมลล์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน 
 
 
7. ตรวจสอบอีเมลล์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน คลิกลิงค์ที่แนบมา 

 
8. กำหนดรหัสผ่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว ยาวไม่เกิน 20 ตัว
เงือนไข
1. พิมพ์ใหญ่ภาษาอย่างน้อย 1 ตัว
2. พิมพ์เล็กภาษาอย่างน้อย 1 ตัว
3. ตัวเลข 0-9 อย่างน้อย 1 ตัว
4. สัญลักษณ์เครื่องหมายอย่างน้อย 1 เครื่องหมาย
 

 
9. ยืนยันตัวตนป้องกันโรบอท ด้วยการ กรอกรหัสยูสเสอร์เนม 13 หลักและ รหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ จากนั้น 
กด  I‘m not a robot แล้วเลือกรูปภาพตามโจทย์
 

 

การเข้าสู่ระบบ

1. เข้าสู่ระบบ  log in

 
2. ปรากฏหน้าต่าง ข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาในรอบต่างๆ   โดย ระบบจะทำงานตามกำหนดการในแต่ละรอบ

 
3. สามารถคลิกดูข้อมูลหลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับ


 
4. ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPA  5 เทอม 
4.1 กรณีข้อมูล ถูกต้อง  กดยืนยัน


 
4.2 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง กดแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง  จากนั้น ดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามความเป็นจริง แต่ระบบยังไม่รับการแก้ไข ต้องแจ้งทางโรงเรียนแก้ไขให้ถูกต้องตามจริง โดยหากโรงเรียนตรวจสอบแล้วผิดพลาดจริง โรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยส่งข้อมูลไปยัง สพฐ.
* กรณีเด็กซิ่ว ให้อัปโหลดใบ ปพ.1 ในระบบ

 

การประกาศผลและยืนยันสิทธิ์

1. ประกาศผลยืนยันสิทธิ์
เงือนไข คือ ระบบจะใช้งานได้ตามระยะเวลากำหนดการ 
กรณีต้องการยืนยันสิทธิ์  กดยืนยัน ในสาขาที่ต้องการ


 
2. จากนั้นกดเลือกช่องทางที่ต้องการรับรหัสยืนยันตัวตน หากรับรหัส OTP ทาง E-mail มีระยะเวลา 5 นาที หากรับรหัส  OTP ทางโทรศัพท์ มีเวลา 3 นาที  จากนั้นกรอกรหัส แล้วกดยืนยัน


 
3. หลังจากกดยืนยันแล้วจะขึ้นสถานะได้รับการยืนยัน
*โดย TCAS รอบที่ 1  รอบที่ 2 และรอบที่ 5 สามารถแก้ไข้การยืนยันสิทธิได้ 3 ครั้ง 
 
 
 

การสละสิทธิ์

กรณีผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว แต่ต้องการที่จะขอสละสทธิ์
ที่ได้ยืนยันไปแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อขอสละสิทธิ์ได้ ในวันเวลาที่กำหนด
1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด 


 
2. กด เลือกเหตุผลในการสละสิทธิ์


 
3. เลือกช่องทางรับรหัสการยืนยันตัวตนด้วยระบบ OTP ผ่านอีเมล หรือโทรศัทท์4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ แล้ว คลิก ยืนยัน
โดยผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้วกรณีต้องการสละสิทธิ์ระบบจะเปิดทำการตามกำหนดการ โดยอนุญาตทำครั้งเดียว  และไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้หลังจากกดยันยัน รหัส OTP