สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดี ! คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ยังเปิดรับรอบ Portfolioคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ แม้จะอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร จาก หลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี
แต่น้องๆไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะทางคณะยังคงดำเนินการรับผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ ตามกำหนดการเดิม 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่