สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่อยากนกสัมภาษณ์ ต้องอ่าน!!! 5 ข้อควรเตรียมก่อนสอบสัมภาษณ์ TCAS62     บางมหาวิทยาลัยก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออกมาแล้ว มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็เริ่มทยอยตามออกมาแล้ว สถานีต่อไปของน้อง ๆ ก็คือ ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด ต้องแป๊ะ และปังที่สุด นอกจากเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึง Portfolio (กรณีที่ระเบียบการระบุว่าให้นำไปด้วย)  ที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วนแล้ว วันนี้พี่จะมากระซิบบอกข้อควรเตรียมตัวก่อนสอบสัมภาษณ์ TCAS62 สำหรับน้อง ๆ คนไหนไม่อย่างนกสอบสัมภาษณ์ มาอ่านไปพร้อมกันเลยจ้า
 แนะนำตัวให้น่าสนใจ ไม่ท่องตามสคริป
     “สวัสดีครับ/ค่ะ ชื่อ......... เรียนอยู่ที่................ ชั้น........... แผนการเรียน.............” นี่เป็นการแนะนำตัวที่พื้นฐานมาก ๆ และที่สำคัญเมื่อน้องหลาย ๆ คนแนะนำตัวเองเสร็จก็มักจะเงียบเพื่อรออาจารย์ถามคำถาม ถ้าน้อง ๆ อยากเป็นที่สนใจ และเป็นที่น่าจดจำของคณะกรรมการ พี่แนะนำว่าให้น้อง ๆ แนะนำตัวโดยการบอกว่าเราเป็นใคร มาจากไหน และข้อสำคัญคือ ให้น้อง ๆ พูดถึงเหตุผลที่เราอยากเรียนในคณะ สาขานี้ เพื่อแสดงให้กรรมการเห็นว่าน้อง ๆ มีความต้องการที่จะเรียนที่นี่จริง ๆ หรือถ้าน้อง ๆ คนไหนมีความสามารถทางด้านภาษา น้องอาจจะแนะนำตัวเป็นภาษานั้น ๆ ก่อนก็ได้ เพราะในบางครั้งน้องอาจจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มจะส่วนนี้ด้วยก็ได้นะ
 ค้นหาข้อมูลคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยล่วงหน้า
     หลาย ๆ คณะ สาขา มักจะถามน้อง ๆ เกี่ยวกับคณะ สาขาที่น้องจะเรียน เช่น คณะนี้เรียนอะไร จบไปแล้วทำงานอะไร หรือที่นี่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในคณะ สาขาเดียวกันอย่างไร เป็นต้น ดังนั้นน้องควรหาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไว้ล่วงหน้า แนะนำให้หาข้อมูลต่าง ๆ จะเว็บไซต์ของคณะ สาขานั้น ๆ โดยตรงเลย เพราะบางครั้งในเว็บไซต์อื่น ๆ อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้
 มีความรู้รอบตัว แต่ถ้าไม่รู้จริง ๆ ก็ตอบว่าไม่รู้ อย่าพยายาม
     ข้อนี้ก็จะมีความเชื่อโยงกับข้อแรก เพราะเมื่อเราหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะ สาขาที่เราจะเรียนแล้ว เราจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนมีอะไรบ้าง พออาจารย์ถามเกี่ยวกับความรอบรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับคณะ สาขานั้น เราต้องตอบได้ เช่น ข่าวสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้เป็นแบบนี้ จะมีผลกระทบกับอาชีพในคณะ สาขา ที่เราจบไปไหม เราก็ต้องตอบอาจารย์ให้ได้ แต่ข้อควรระวังคือ ให้ตอบอย่างมีหลักการด้วย อย่างตอบตามความคิดเราอย่างเดียว
     แต่ จ้า แต่!! ถ้าอาจารย์ถามมา แล้วเราไม่รู้คำตอบจริง ๆ เช่น ลองวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในสังคมว่าเกิดจากอะไร พี่ขอเตือนเลยว่า ถ้าน้องไม่รู้คำตอบ อย่า!! แถ ให้ตอบไปอย่างจริงใจว่าไม่รู้จริง ๆ แต่หลังจากสอบเสร็จจะกลับไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะอาจารย์เขารู้ว่าเราตอบได้หรือไม่ได้นั้นเอง
 เตรียมตัวพร้อม กรรมการอาจให้โชว์ความสามารถพิเศษ
     ในการสอบสัมภาษณ์หลายครั้งที่ผ่านมา กรรมการอาจจะให้น้องแสดงความสามารถพิเศษต่างที่เราเขียนในพอร์ตก็ได้ เช่น ถ้าน้องเขียนว่า ร้องเพลงได้ น้องก็อาจจะได้ร้องเพลง หรือบางครั้งกรรมการอาจจะถามเราว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมจะที่มีในพอร์ต เราก็อาจจะได้โชว์ต่อหน้ากรรมการตอนนั้นเลยก็ได้นะ อ่านมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งกลัวไปนะ เพราะถ้าความสามารถที่เราแสดงมีความโดดเด่น เราก็จะเป็นที่จดจำของกรรมการได้
 หาคำถามที่มัดใจกรรมการ เมื่อให้ถามกลับ
     ช่วงท้ายสำหรับสอบสัมภาษณ์กรรมการอาจให้ถามกลับว่ามีคำถามอะไรที่อยากถามหรือไม่ น้อง ๆ อาจถามไปกลับไปในสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสาขานั้น ๆ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลที่หาอ่านได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต และต้องเป็นคำถามที่เมื่อถามแล้วมัดใจกรรมการได้ดีที่สุดนั้นเอง