สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ TCAS รอบที่ 2การยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 2 เปิดระบบให้ทำรายการได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 เท่านั้น โดยน้องสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์ mytcas.com

 

>> เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ <<

สำคัญ

- ระบบเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ หรือกดไม่ใช้สิทธิ์ ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 25 เม.ย.2562 (ระบบปิด)
- เลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขา แก้ไขการยืนยันได้รวม 3 ครั้ง
- เมือยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้ติดตามการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย
- ถ้าตัดสินใจไม่เลือกเรียนในรอบ 2 ให้กด "ไม่ใช้สิทธิ์" หรือ ไม่กดอะไรเลย
- ระบบให้ยืนยันตัวตนโดยส่งรหัส OTP ให้ทางอีเมลหรือเบอร์มือถือ
- ถ้ากดยืนยันสิทธิ์ในรอบ 2 แล้ว แต่เปลี่ยนใจไม่เรียน ให้กด "ไม่ใช้สิทธิ์"
- การกด "ไม่ใช้สิทธิ์" ไม่ถือว่าเป็น การสละสิทธิ์
- ถ้ากดยืนยันสิทธิ์ในรอบ 2 แล้ว การสมัครรอบ 3 ที่ได้สมัครไว้ จะถือเป็นโมฆะ
 

การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 ในระบบ

1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
2. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว
3. กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP
4. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
5. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยันสิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP
6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้
 
(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 
(2) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
(3) เปลี่ยนได้อีก 2 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดระบบ

 

การสละสิทธิ์

ระยะเวลาการสละสิทธิ์ : 26 - 27 เมษายน 2562

ใครบ้าง สละสิทธิ์ได้

น้องๆ ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วใน TCAS รอบที่ 1 และ 2 แล้วต้องการสมัครในรอบอื่นๆ และไม่เคยใช้สิทธิ์ในการสละสิทธิ์มาก่อน

ใคร ห้ามสละสิทธิ์

เคยใช้สิทธิ์ในการสละสิทธิ์มาก่อนแล้ว

ผลของการสละสิทธิ์

สามารถสมัคร TCAS ในรอบที่เหลือได้ และไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการสละสิทธิ์ได้อีก