สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความคืบหน้าการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรง+กสพท 62

 

 

>> ประกาศผล TCAS รอบที่ 3 student.mytcas.com <<

20-21 พ.ค. 2562ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการปรับจำนวนรับในรอบที่ 4 และ 5 ดังนี้

TCAS#4 (ทปอ. จะให้ปรับจำนวนรับในระบบวันที่ 20-21 พ.ค.)
จุฬาฯ 10 คน
ม.เกษตรฯ 40 คน
ม.ขอนแก่น 40 คน
มช. 30 คน 
ม.มหิดล 10 คน
ม.เทคโนโลยีมหานคร 45 คน
ม.มหาสารคาม 25 คน
มทร. ตะวันออก 18 คน
มทร. ศรีวิชัย 10 คน

TCAS#5
จุฬาฯ  
มช.
ม.เทคโนโลยีมหานคร 45 คน
มทร. ตะวันออก 1 คน
มทร. ศรีวิชัย 2 คน
 

10 พ.ค. 2562

ผลการคัดเลือกรอบ 3 ของ 3 มหาวิทยาลัย

ผู้สมัครรอบ 3 ที่เลือกสมัครสาขาวิชาต่าง ๆ ของ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกสาขา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ทุกสาขา
- มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาพยาบาลศาสตร์
ให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกของสาขาวิชานี้เข้าระบบ ทำให้ไม่มีรายชื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลขั้นสุดท้าย


ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยประกาศ ตัดสินใจเลือก หากต้องการเข้าศึกษา ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมาตัดสิทธิ์การสมัครรอบ 4 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562และผู้ยืนยันสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องเข้าระบบ TCAS62 ในรอบ 5 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 พ.ค. 2562

4 พ.ค. 2562


 

3 พ.ค. 2562

2 พ.ค. 2562

ยอดการรับสมัคร รอบ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 119,871 คน ยืนยันการเลือกสาขา จำนวน111,068 คน ขณะที่มีผู้สมัครยืนยันการเลือกสาขาและชำระเงินค่าสมัคร มีจำนวน 108,121 คน จากที่มีที่นั่ง จำนวน  95,124 คน
 

หทายเหตุ :

1. น้องๆ ที่ไม่ได้ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (กาสมัครเป็นโฆษษะ)
2. คนที่จ่ายเงินแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันการเลือกสาขาวิชา สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่สำนักงาน ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 -31 ก.ค. 2562

 

ขั้นตอนการข้อคืนเงินค่าสมัคร TCAS รอบที่ 3

กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครรอบ 3 แล้ว แต่ไม่ได้กดยืนยันการเลือกสาขา และต้องการขอเงินค่าสมัครคืน
1. ขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่สำนักงาน ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 2562 เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. นำหลักฐานการชำระเงินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยตนเอง หรือ อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
3. รับเงินสดตามจำนวนเงินที่ชำระค่าสมัคร หรือ รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 เม.ย. เวลา 13.30 น. 

ทปอ. เผย ข้อมูลการรับสมัคร #TCAS62 รอบที่ 3 #รับตรงร่วมกัน ณ วันที่ 29 เม.ย. เวลา 13.30 น.‬

‪ผู้สมัคร 117,576 คน‬
‪ชำระเงินแล้ว 104,705 คน‬
‪จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยแจ้งเปิดรับ 95,124 คน‬

‪เตือน! ชำระเงินค่าสมัครให้ทัน! ภายในกำหนดชำระเงิน 29 เม.ย. เวลา 23.00 น‬


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 เม.ย. เวลา 17.48 น. 


ทปอ. เผยข้อมูลการสมัคร #TCAS62 รอบที่ 3 #รับตรงร่วมกัน ณ 24 เม.ย. เวลา 17.48 น. 

สมัครแล้ว 89,676 คน
ยืนยันการสมัครแล้ว 65,491 คน
ชำระเงินแล้ว 47,172 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียน Mytcas.com รวม 301,721 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนที่เข้าใช้งานระบบแล้ว 248,693 คน