สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางอ่านหนังสือ เคมี(ฉบับสมบูรณ์) เพื่อพิชิต คะแนน 70+


 เดือนมิถุนายน Chemistry Ranger  เดือนกรกฎาคม Chemistry Ranger  เดือนสิงหาคม Chemistry Ranger  เดือนกันยายน Chemistry Ranger  เดือนตุลาคม Chemistry Ranger  เดือนพฤศจิกายน Chemistry Ranger  เดือนธันวาคม Chemistry Ranger 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .