สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


หลักสูตรสร้างวัยรุ่นพันล้านรุ่นใหม่

#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.นี้ #หลักสูตรนานาชาติ . 1.วิศวกรรมชีวการแพทย์ รับ ...


รูปแบบและสัดส่วนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563

9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ...


รูปแบบและสัดส่วนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

GAT เชื่อมโยง GAT ภาษาอังกฤษ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ...


#Dek63 ควรรู้ไว้ ค่าเทอมหมอ ไม่แพงอย่างที่คิด

ค่าเทอมคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ...


6 เทคนิค การอ่านหนังสือให้ได้ผล (ฉบับนักเรียนญี่ปุ่น)

เลือกมุมอ่านหนังสือเหมาะๆ ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน & ทำตารางอ่านหนังสือ ใช้ไฮไลท์สีเขียว & แผ่นพลาสติกสีแดง ทำ Mind Map ...


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ใน TCAS'63 รอบที่ 3 ( ข้อมูลจากปีการศึกษา 2562 )

​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


กี่วิชากันนะที่ #Dek63 ต้องอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ

​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


อยากเข้า TCAS'63 รอบที่ 3 และ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าสนใจ และต้องสอบอะไรบ้าง

สาขารังสีเทคนิค สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขากิจกรรมบำบัด ...


เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก TCAS'63 รอบที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ ...


องค์ประกอบการคัดเลือกและค่าน้ำหนัก TCAS'63 รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 4 มศว

คะแนนเต็มทั้งหมด เกณฑ์การคัดเลือก ตัวอย่างคะแนนสอบของนางสาวทีแคส นำคะแนนสอบมาจัดลำดับจริง!


Dek63 ห้ามเท ! O-NET ตัวช่วยเพิ่มโอกาสสอบติด TCAS’63

สอบได้ครั้งเดียวในชีวิต ใครบ้างที่ต้องสอบ O-NET O-NET สำคัญยังไงใน TCAS เวลาในการทำข้อสอบ O-NET แต่ละข้อมีเวลาเท่าไหร่ วัดพลังความพร้อม ...


สถิติข้อมูลการคัดเลือก ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

คณะเภสัชศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา สำนักวิชาการทรัพยากรการเกษตร คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ...


6 เคล็ดลับ การค้นหาตัวเอง #ฉบับคนกำลังค้นหาตัวเอง #DEK63

อาชีพในฝันของเราคือ... หาสิ่งที่ชอบและถนััดที่สุด ลองเข้ากิจกรรม คณะ/สาขาวิชา หาที่ปรึกษา ลองลงสนามสอบก่อนสอบจริง


คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ใน TCAS รอบที่ 3

​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


5 STEP การคิดคะแนนสอบ กสพท.

STEP 1 คิดคะแนนวิชาเฉพาะ STEP 2 คิดคะแนนวิทยาศาสตร์ STEP 3 คูณเปอร์เซ็นสัดส่วนของคะแนน STEP 4 ปรับฐานคะแนนวิชาสามัญ STE...


เผยคะแนนสอบ ที่ 1 กสพท. ปี'62

วิชาเฉพาะ O-NET 9 วิชาสามัญ วิเคราะห์ข้อสอบ ​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS....


นับถอยหลัง 6 เดือน สู่ #TCAS 63 ควรเตรียมตัวสอบอย่างไร

ค้นหาตัวเองให้เจอ ลิสต์วิชาที่ต้องสอบ เรียงลำดับความสำคัญ ​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ...


คณะบริหาร แต่ละสาขาต้องสอบอะไรบ้าง ? ใน #TCAS รอบที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...


คะแนนขั้นต่ำ ใน TCAS รอบที่ 3 ของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คะแนนขั้นต่ำ ใน TCAS รอบที่ 3 ของ คณะเกษตร ม.เกษตร

​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...