สอบเข้ามหาวิทยาลัย#Dek สอบติด "แพทย์" เขาได้คะแนนเท่าไหร่

คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณะเภสัชศาสตร์ คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณะทันตแพทยศาสตร์ คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ คะแนนสูง...


เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ได้ผล !

1. รู้แน่ๆว่าจะสอบอะไรบ้าง 2. ทำตาราง 3. เขียนรายการทุกอย่างที่คุณต้องรู้ 4. พักบ่อยๆ 5. ทบทวนประมวลรายวิชา ( 1คืน ) ก่อนสอบ ...


10 เรื่องนี้ออกแน่ ! O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 TCAS'63

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


สทศ. คอนเฟิร์มแล้ว 5 รูปแบบข้อสอบ #O-NET ในปี'63

รูปแบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ รูปแบบที่ 2 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ รูปแบบที่ 3 รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อนเลือกคำตอบที่ถูกต้องของแต่ละคำถามย่อย ...


#Dek 63 ทำความรู้จัก "ปพ. 1-9" ใช้ทำอะไรบ้างนะ!?

ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. 2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ. 3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ...


วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 3 สำหรับ จุฬาฯ

เกณฑ์ในการคำนวณคะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ จุฬาฯ เกณฑ์คะแนนในการสอบคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ตัวอย่าง คะแนนสอบของนายทีแคส โปรแกรมประเมินโอกาสสอบ ...


#Dek63 ควรรู้ไว้... แสงแบบไหนเหมาะกับการอ่านหนังสือ

การเลือกสีของแสงไฟเป็นสิ่งสำคัญ ตำแหน่งการวางโคมไฟที่ถูกต้อง เมื่อเตรียมแสงสว่างพร้อมแล้วก็อ่านหนังสือกันเยอะๆ ​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ...


O-NET ภาษาไทย ม.6 เลือก ก.ข. ให้สัมพันธ์กัน

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ใช่หรือไม่ใช่ !

#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


8 รูปแบบข้อสอบ ที่จะเจอใน GAT / PAT 61 ครบทุกวิชา

1. ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 2. ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ 3. ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 4. ปรนัย 6 ตัวเลือก 1 คำตอบ 5. แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่มีความสัมพันธ์กัน ...


#Dek63 ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ให้ได้เกินครึ่งน้องๆจะได้เป็น 4,000 แรกของประเทศ

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ ...


#Dek63 ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ได้เกิน 40 คะแนน น้องๆ คือ .... 10,000 คนแรกของประเทศ

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าน้ำหนัก ...


ถ้าทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้เกิน 50 คะแนนขึ้นไป น้องๆ คือ ... 20,000 คนแรกของประเทศ

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...อยากติด ม.ดัง ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ให้ได้เกิน 50 คะแนน

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสา...


#Dek63 ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ให้ได้มากกว่า 50 คะแนน เพื่อติดมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ ...


ถ้าทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ได้เกิน 50 คะแนนขึ้นไป น้องคือ 20,000 คนแรกของประเทศ

ค่าน้ำหนัก วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนั...


ถ้าทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ได้มากกว่า 60 คะแนน น้องๆจะได้เป็น 4,000 คนแรกของประเทศ

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำห...


#Dek63 ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ให้ได้มากกว่า 40 คะแนน เพื่อติด 40,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนัก ...


ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ให้ได้มากกว่า 70 คะแนน เพื่อติดม.ดัง

ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนัก วิชาสามัญ ...