สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย 5 แอพพลิเคชั่น ที่ #Dek63 ควรมีไว้ในโทรศัพท์

 App Rosetta Stone    :  ฝึกฟังพูดได้ดีมาก


 App Grammarly    :  แก้แกรมม่า


 App Andy    :  ฝึกแชทกับ AI


 App Bright    :  ฝึกคำศัพท์


 App Memrise    :  เกมจำคำศัพท์


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .