สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ช่วย #Dek63 แบบจัดเต็ม ถอดรหัส GAT 100+ PART1

  ส่วนที่ 1 Conversation จำนวน 15 ข้อ 37.5 คะแนน 


 ส่วนที่ 2 ERROR/CLOZE จำนวน 10 ข้อ 12.5 คะแนน 


 ส่วนที่ 3 VOCAB จำนวน 10 ข้อ 12.5 คะแนน 

#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .