สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 ทำความเข้าใจ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร TCAS 5 รอบ!!

 


 รอบที่ 1 Portfolio 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รายละเอียด : GPAX 4-5 ภาคเรียน (บางโครงการ) + แฟ้มสะสมผลงาน


 รอบที่ 1 โควตา 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนในเขตพื้นที่หรือภาค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โควตานักเรียนเครือข่าย
รายละเอียด : GAT/PAT + 9 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ทำการจัดสอบ


 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป + กสพท
รายละเอียด : GAT/PAT + 9 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะ กสพท หรือ ของมหาวิทยาลัยที่ทำการจัดสอบ


 รอบที่ 4 แอดมินชันกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป 
รายละเอียด : GPAX 20% + O-NET 30% + GAT/PAT 50%


 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป 
รายละเอียด : GAT/PAT + O-NET + 9 วิชาสามัญ 
[ เกณฑ์การคัดเลือกตามมหาวิทยาลัยกำหนด ]

#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .