สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek ใครอยากสอบติด 26 สาขานี้ ต้องสอบ PAT1 ให้ได้มากกว่า 120 คะแนนขึ้นไป

การคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561-2562 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561-2562 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด


การคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561-2562 
 คณะวิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .