สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากติดคณะที่ชอบต้องทำคะแนน O-NET วิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

 คะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


 คะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


 คะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 คะแนน O-NET วิชาสัังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 คะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


 คะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล 


 คะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา ขั้นต่ำ ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .