สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับ TCAS 62 รอบ 5 รับตรงอิสระ

จะบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของน้องเด็กๆ #dek62 ก็คงไม่ผิด เพราะถึงตอนนี้ TCAS 62 ได้เดินทางมาจนถึง "รอบ 5 รับตรงอิสระ" กันแล้ว สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังรอลุ้นและยังฝากความหวังไว้กับรอบนี้อยู่

บทความนี้พี่ๆ Admission Premium ได้ทำการรวบรวมมหาวิทยาลัยและ Link Website การรับสมัครมาให้น้องๆ ได้เข้าไปเช็กข้อมูลโดยตรงจากแต่ละมหาวิทยาลัยกันได้ง่ายๆ ตามนี้เลย


 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* รับสมัครถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62
คลิก : www.reg.kmitl.ac.th


มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รับสมัครถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62
คลิก : admissions.kku.ac.th


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62
คลิก : www.tuadmissions.in.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัคร ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 62 
คลิก : sutgateway.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รับสมัคร ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 62

คลิก : www1.reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รับสมัคร ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 62

คลิก : cosci.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รับสมัคร ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 62
คลิก : admission.kmutt.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัคร ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 62
คลิก : www.atc.chula.ac.th


มหาวิทยาลัยมหิดล 
รับสมัคร ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 62

คลิก : tcas.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รับสมัครถึงวันที่ 6 มิ.ย. 62
- วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62
คลิก : regservice.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62

คลิก : admissions1.su.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62

คลิก : admission.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับสมัครถึงวันที่ 5 มิ.ย. 62

คลิก : admission.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62 
(ใช้การสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

คลิก : admission.ssru.ac.th


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
* รับสมัคร ถึงวันที่ 3-10 มิ.ย. 62 
คลิก : www.entrance.psu.ac.th 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครถึงวันที่ 7 มิ.ย. 62
คลิก : www.admission.kmutnb.ac.th
ส่วนรายละเอียดจำนวนการรับ เกณฑ์ และวันที่ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ น้องๆ สามารถตรวจสอบได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย และพี่ๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนโชคดีมีที่เรียนตามที่หวังไว้นะคะ อย่าลืมวาที่นั่งยังมีว่างเพียงพอสำหรับน้องๆ รุ่นนี้แน่นอน ขอให้ทุกคนอย่าได้ท้อ!!