สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ให้ได้มากกว่า 70 คะแนน เพื่อติดม.ดัง

 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .