สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ให้ได้มากกว่า 40 คะแนน เพื่อติด 40,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยชั้นนำ

 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .