สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 ต้องทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ได้เกิน 40 คะแนน น้องๆ คือ .... 10,000 คนแรกของประเทศ

 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .