สอบเข้ามหาวิทยาลัย

8 รูปแบบข้อสอบ ที่จะเจอใน GAT / PAT 61 ครบทุกวิชา

 1. ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 
 


 2. ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ 


 3. ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 


 4. ปรนัย 6 ตัวเลือก 1 คำตอบ 


 5. แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่มีความสัมพันธ์กัน 


 6. แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 


 7. แบบอัตนัย ตรวจด้วยคน 


 8. บทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .