สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 ควรรู้ไว้... แสงแบบไหนเหมาะกับการอ่านหนังสือ

 การเลือกสีของแสงไฟเป็นสิ่งสำคัญ 


 ตำแหน่งการวางโคมไฟที่ถูกต้อง 


 เมื่อเตรียมแสงสว่างพร้อมแล้วก็อ่านหนังสือกันเยอะๆ 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .