สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ได้ผล !

 1. รู้แน่ๆว่าจะสอบอะไรบ้าง 


 2. ทำตาราง 


 3. เขียนรายการทุกอย่างที่คุณต้องรู้ 


 4. พักบ่อยๆ 


 5. ทบทวนประมวลรายวิชา ( 1คืน ) ก่อนสอบ 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .