สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดต!! 7 ประเด็น TCAS 63วันนี้ (9 ส.ค.) พี่โดม มาเป็นผู้ดำเนินรายการ “รู้ก่อนใคร #TCAS63” สัมภาษณ์ อ.ก๊อง ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ให้ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับ #dek63 ดังนี้ 

1. TCAS63 ยังคงมีรับ 5 รูปแบบ เหมือน TCAS62 แต่อาจจะไม่ใช่ 5 รอบ
2. กรอบระยะเวลา TCAS63 เริ่มตั้งแต่ ธ.ค.62 เสร็จต้น มิ.ย.63 (เสร็จเร็วขึ้น! จากเดิม TCAS62 เสร็จ ปลาย มิ.ย.) 
3.รูปแบบการรับด้วย Portfolio และรูปแบบการับแบบโควตา ใน TCAS63 อาจจะมีการจำกัดจำนวนการสมัคร (ปรับจากเดิม TCAS62 ที่ 2 รอบนี้ ผู้สมัครสมัครได้ไม่จำกัด)
4.ทุกรูปแบบการสมัครใน TCAS63 รับสมัครผ่าน Mytcas.com ของ ทปอ. (ปรับจากเดิม TCAS62 รอบที่ 1,2,5 สมัครกับ ม. ต่าง ๆ)
5.ทปอ. จะประกาศ ระบบการคัดเลือกและการบริหารสิทธิ์ ใน TCAS63 พร้อมคู่มือสำหรับนักเรียน ช่วงปลาย ก.ย. - ต้น ต.ค. 
6.ทปอ. จะประกาศข้อมูลการรับสมัครทั้ง 5 รูปแบบของ ม.ต่าง ๆ ให้ #dek63 ทราบภายในเดือน พ.ย. ที่ Mytcas.com
7.กสพท รับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ ช่วง ต.ค. , สทศ. รับสมัครสอบ GAT/PAT ,9 วิชาสามัญ ช่วง ธ.ค.


ข้อมูลจาก : รู้ก่อนใคร #TCAS63 (​พี่โดม)