สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ใน TCAS'63

กำหนดการสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ใน TCAS'63 

O-NET

สมัครสอบ : โรงเรียนส่งรายชื่อ
วันสอบ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 27 มีนาคม 2563

รูปแบบข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET (คลิก)

 

GAT/PAT

สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2563

รูปแบบข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT (คลิก)

 

9 วิชาสามัญ

สมัครสอบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 14 -15 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2563

รูปแบบข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ (คลิก)