สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ช่วยน้องวางแผนเตรียมตัว สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ช่วยน้องวางแผนเตรียมตัว สู่รั้วมหาวิทยาลัย ผสานกำลัง AdmissionPremium, PERTCAS, BoostUP, TCAS PORTFOLIO ผู้ปกครอง และคุณครูโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) งานนี้มีน้องๆ ทั้งที่มาคนเดียว มากับเพื่อน และจูงมือมากับผู้ปกครอง ที่สำคัญในงานนนี้เป็นงานแรกที่น้องๆ ในงานได้รู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ TCAS63 ก่อนใครด้วย ไปดูภาพบรรยากาศในงานวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมากัน