สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเข้าคณะวิศวกรรม 6 ม.ดัง ใน TCAS รอบที่ 3 ต้องสอบอะไรบ้าง ?


 มหาวิทยาลัยมหิดล 


 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


 มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ 


 สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .