สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือ TCAS63 ฉบับใหม่ >> (คลิก)

กำหนดข้อตกลงร่วมกันของสถบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.

มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันให้สถาบันอุดมศึกษาในเคลือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง เข้าร่วมในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยไม่มีการเปิดรอบใดๆ ที่คู่ขนานกับ TCAS และทำงานภายใต้แนวปฏิบัติกลางร่วมกัน เพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงาน
 


 

ปฏิทินการดำเนินงาน TCAS63

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2-16 ธ.ค. 62
 • ประกาศผล : 30 ม.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30-31 ม.ค. 63
 • สละสิทธิ์ : 1-2 ก.พ. 63

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
 • ประกาศผล : 22 เม.ย. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 เม.ย. 63
 • สละสิทธิ์ : 24-25 เม.ย. 63

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 8 พ.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 8-9 พ.ค. 63
 • สัมภาษณ์ (บางสาขา) : 11-15 พ.ค. 63
 • สละสิทธิ์ : 17-18 พ.ค. 63

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • ประกาศผล : 29 พ.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 29-30 พ.ค. 63
 • สัมภาษณ์ (บางสาขา) : 1 – 5 มิ.ย. 63
 • สละสิทธิ์ : 7-8 มิ.ย. 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • ประกาศรับสมัคร : 9 - 30 มิ.ย. 63
 • ประกาศผล : 30 มิ.ย. 63
กำหนดการสอบ

O-NET
สมัครสอบ : โรงเรียนส่งรายชื่อ
วันสอบ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 27 มีนาคม 2563
 
GAT/PAT
สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2563
 
9 วิชาสามัญ
สมัครสอบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 14 -15 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2563

กสพท
สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท
 • 10 - 31 ตุลาคม 2562
สอบวิชาเฉพาะ กสพท 
 • 7 มีนาคม 2563
กสพท ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
 • 25 มีนาคม 2563
ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในระบบของ ทปอ.
 • 8 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์
 • 11-15 พฤษภาคม 2563
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 17 พฤษภาคม 2563