สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 STEP การคิดคะแนนสอบ กสพท.

 STEP 1 คิดคะแนนวิชาเฉพาะ 


 STEP 2 คิดคะแนนวิทยาศาสตร์ 


 STEP 3 คูณเปอร์เซ็นสัดส่วนของคะแนน 


 STEP 4 ปรับฐานคะแนนวิชาสามัญ 


 STEP 5 ประกอบร่างวิชาเฉพาะ + วิชาสามัญ 

 อ้างอิงจากคะแนนพี่บิว ที่ 1 กสพท. 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .