สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 เคล็ดลับ การค้นหาตัวเอง #ฉบับคนกำลังค้นหาตัวเอง #DEK63

 อาชีพในฝันของเราคือ... 


 หาสิ่งที่ชอบและถนััดที่สุด 


 ลองเข้ากิจกรรม 


 คณะ/สาขาวิชา 


 หาที่ปรึกษา 


 ลองลงสนามสอบก่อนสอบจริง