สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติข้อมูลการคัดเลือก ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

 คณะเภสัชศาสตร์ 


 คณะเศรษฐศาสตร์ 


 คณะครุศาสตร์ 


 คณะจิตวิทยา 


 สำนักวิชาการทรัพยากรการเกษตร 


 คณะนิเทศศาสตร์ 


 คณะนิติศาสตร์ 


 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 


 คณะรัฐศาสตร์ 


 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 


 คณะวิทยาศาสตร์ 


 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


 คณะสหเวชศาสตร์ 


 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 


 คณะอักษรศาสตร์ 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .