สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก TCAS'63 รอบที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 


 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .